حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

رای شما شمرده نمی شود ( سند قاطع )

( ایمیلی از خبرنگاری در محل گرفتم الان ) حضور سرزده و ناگهانی مجتبی خامنه ای در  سازمان مهندسی انتخابات مستقر در وزارت کشور حاکی از ان است که تقلبی بزرگ در راه است . صندوق 110 شمرده شده و نظر آقا به نظر سعید جامهری نزدیکتر بوده است , فلذا سازمان مهندسی مشغول دستکاری در میزان آرا است .. البته امسال با روش و متد جدیدی این کار را میکنند  . گزارشات و نتایج صندوقها که یکی یکی به وزارت کشور میرسد جای اسامی اش عوض میشود . بیشترین آرا متعلق به سعید و کمترین را به حساب حسن واریز میکنند .
---------------------------------------------------------------------------------
به آنها که ساعتها در صف بودند تا بد را از بد تر انتخاب کنند میگیم ای ول !
باز هم رای بدهید , باز هم امید وار باشید , باز هم مردم را به رای دادن تشویق کنید .
میرحسین و مهدی بخاطر حفظ رای ما زندان هستند . باز هم رای بدهیم !
آنها برای احترام به ما در زندان هستند و ما در نهایت بی احترامی به آنها باز هم رای میدهیم
بزودی سند زیربعد چهار سال آپدیت میشود
آیا در نظام اسلامی رای دادن اثر دارد ؟
بروید رای دهید که سعید جلیلی نیاید و فرشته نجات بیاید