حق مسلم ما

اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۲

خامنه ای صلاحیت رهبری را ندارد !

این روزها همه از رد صلاحیت مشایی و هاشمی سخن میگویند که حرفشان هم درست است و هیچکدام این دو صلاحیت ریاست جمهوری  ایران را ندارند .  با نگاهی به آن سخنان گهر بار مسئولین نظام مقدس اسلامی , آیا خامنه ای  صلاحیت رهبری دارد  دارد ؟
1- خامنه ای اتومبیل ب ام دبلیو سوار میشود . که اصلا از بنز هم گرانتر نیست .
2- مسئولیت رهبر پنچ برابر رئیس الوزراست , و آقای خامنه ای 76 سال دارد . که البته این کهولت نیست .
3- نظر خامنه ای به نظر محمود نزدیکتر است و محمود یعنی اسفندیار و اسفندیار یعنی محمود. و خامنه ای با انحرافیون نیست .
4- محمود گفته بود رابطه من و رهبر مثل رابطه پدر و پسر است ! محمود یعنی اسفندیار و اسفندیار یعنی سید علی .
5- اکبر مادرزاد ریش ندارد و ناقص است , سید علی چلاق نیست و ناقص هم نیست !
6- 250 نماینده و 5 مرجع اعظام و چند ... از احمد جنتی خواسته اند مشایی را رد صلاحیت کند . همین ها بعد از انتصابات 88 از شورای نگهبان خواسته اند تا صلاحیت انتصاب محمود را تایید کند . محمود یعنی اسفندیار
7- اکبر از سران فتنه است , خامنه ای در مراسم انتخابات خاتمی گفت " هیچکس برای من اکبر نمی شود " و این ربطی به فتنه ندارد .
8- اکبر صلاحیت رئیس الوزرایی ندارد اما صلاحیت منفعت نظام را دارد .
9- اسی صلاحیت رئیس الوزرایی را ندارد اما صلاحیت همه کاره بودن ساختمان پاستور را دارد .
10- ....
نتیجه اینکه سگ زرد برادر شغال است و شرکت کردن در انتصابات رهبری یعنی بی ارزش کردن خودمان !