حق مسلم ما

اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۲

خامنه ای پیروزی را در مهندسی انتخابات می داند !

بدون تردید هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت نخواهد شد . رد صلاحیت هاشمی یعنی رد صلاحیت نظام اسلامی . خامنه ای میداند که اگر مشایی را رد صلاحیت کند آرای مشایی در کاسه هاشمی خواهد بود , برای همین با رد صلاحیت مشایی هم مشکل دارد . از طرفی میداند که آن گروه از مردمی که رای میدهند به نماینده و منتخب رهبری ( جلیلی ) رای نخواهند داد . بدون شک بیش از هفتاد درصد آرا متعلق به هاشمی و مشایی است ( هفتاد درصد آرای رای دهنده گان ) !
لذا خامنه ای یک راه دارد و آن مهندسی انتخابات که بارها نمایندگانش در سپاه و مراکز ائمه جمعه و جماعت با صراحت به آن اشاره کرده اند . خامنه ای با تک رای خودش لیلی ( جلیلی ) را از صندوق میکشد بیرون و یک بیلاخ بزرگ به همه مردم ایران نشان میدهد و همچنین هاشمی , خاتمی , مشایی و احمدی نژاد را تحقیر میکند . همان کاری که با موسوی و کروبی کرد !
در چنین شرایطی رای دادن ما یعنی مشروعیت بخشیدن به نظام دیکتاتوری ولی فقیه . تحریم انتخابات تنها کلید برون رفت از بحران است , سید علی را تنها بگذاریم که با اندک رای ساندیسخورانش رئیس الوزرا انتصاب کند .
رای دادن ما یعنی قبول حکومت ظلم و ستم خامنه ای , یعنی تحقیر خودمان ! تک رای سید علی رئیس الوزرا را انتصاب میکند . نه رای من و شما , تحریم انتخابات فرمایشی و بایکوت سید علی تنها کلید برون رفت از بحران است . اجازه دهیم تا جهانیان ببینند صندوق ها خالی و مردم خانه نشین شده اند . با حضور خودمان به حکومت اسلامی مقبولیت نبخشیم !