حق مسلم ما

اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۲

هاشمی و مشایی


این بازی سید علی با مردم است . فردا با حکم حکومتی تایید صلاحیت خواهند شد و این برای شیرین کردن انتخابات پرشور است . آخوندها خوب بلد هستند با مردم چگونه بازی کنند . شل کن سفت کن سیاست آخوندی حوزه ای است . برای کشاندن مردم پای صندوق رای هر بار یک بازی درست میکنند ! مگر میشود کسی که خودش همه کاره نظام بوده را رد صلاحیت کرد . اینطوری هم هاشمی تحقیر شده هم خامنه ای قدرت خرکی خودش را به رخ کشیده هم مردم ساده ای که فکر میکنند با امدن قاتل میکونوس و مرکز یهودی آرژانتین , به رفاه میرسند را خلع سلاح کرده .
فریب این بازی ها را نخوریم . رئیس دولت هر الاغی باشد فرقی ندارد . چرا که همه کاره ولی وقیح است . اینکارها برای داغ شدن بیشتر تنور انتخابات است . ما مردم ساده ایران فراموشکاریم . تحریم کنیم تا به آرامش برسیم .