حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۲

برای گسترش فحشای اسلامی در انتخابات شرکت کنیمشعار تمام نامزدهای ریاست جمهوری : رای بیشتر , بیکاری بیشتر , صیغه بیشتر
آیت الله خامنه ای : رای به کاندیدا رای به نظام است . به این دلخوش نباشید که آب و برق مجانی میکنیم , دخترانتان را صیغه میکنیم , ما شما به درجات عالیه میرسانیم . تریاک و شیشه ارزان میکنیم . فقه شیعه را تبیین میکنیم .
این ویدیوی کوتاه را ببین بعد برو رای بده  و بین بد و بدتر انتخاب کن !
ثمرات حکومت میرحسین , خامنه ای , هاشمی , خاتمی , احمدی نژاد این شده که این دختر جوان میگه . حالا فرقی بین نامزدها می بینی ؟ برو رای بده برای علف بیشتر .هشت سال پیش تحریم کردیم و رای ندادیم و شرکت نکردیم , با تک رای رهبر  محمود آقای خوشتیپ از صندوق در آمد !!! چهار سال قبل خودمان را به فنا دادیم و رای دادیم و خون و جون دادیم که مثلا میر حسین , برنده شود . اما دیدید که باز هم با تک رای رهبر حاج دکتر سید محمود از صندوق پرید بیرون و گفت بیلاخ .
 چرا ؟ چون : میزان رای رهبری است , رای ما بی ارزش است , شرکت نکنیم و به خودمان احترام بگذاریم