حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

پوسترهای تبلیغاتی شش کاندیدای اصلی چاپ شده است !

این پوسترها همینطور که می بینید اینقدر جذاب و تحریک کننده است , که اگر نخواهی رای بدهی با دیدن این پوسترها تحریک میشی رای بدهی . برای بهتر دیدن پوستر ها روی انها کلیک کنید تا در ابعاد واقعی ببینید


شما به چه کسی رای میدهید ؟ ما ( نویسندگان وبلاگ ) رای نمی دهیم