حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۲

من رای نمیدهم حتی اگر ....!

رای نمیدم حتی اگه , میزان بشه رای ملت و دسته میزان بشه خوش خوشان رهبر !
رای نمیدم حتی اگه  , بشری خامنه ای صیغه من بشه , هدی خامنه ای صیغه پسر عمو م , مادرشون متعه بابام !
 رای نمیدم  حتی اگه  , مجتبی خامنه ای ساقی محله مون بشه و پدر زنش بشه کار راه انداز پارک ملی معتادین !
رای نمیدم حتی اگه , فاطی رجبی رئیس شهر نو بشه و فاطمه آلیا بشه پری بلنده !
رای نمیدم حتی اگه , روزنامه کیهان بشه مجله پلی بوی و پریس هیلتون بشه رئیس صدا و سیما !
رای نمیدم حتی اگه , میرحسین و اکبر و محمد التماس کنند بیا رای بده .....! 
رای نمیدم حتی اگه , مقعد خمینی بشه بزرگترین دیسکوی جهان و سید حسن بشه حسن عرق !