حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۲

عوامل اصلی تقلب در انتخابات ! در نظام اسلامی رای مردم به یک غاز هم نمی ارزد