حق مسلم ما

فروردین ۲۳، ۱۳۹۲

استفاده ابزاری از زن در انتخابات جمهوری اسلامی ایران !

کسانی که زن را بر اساس اعتقادات و مبانی شرعیشان جنس دوم میدانند  , در فصل انتخابات ( انتصابات رهبری ) بیشترین استفاده ابزاری را از زنان میکنند . محمد رضا عارف یکی از همین موجودات است .
چهار سال قبل میرحسین با رونمایی از ضعیفه اش در تبلیغات گسترده موفق شد بخش بزرگی از زنان ساده اندیش ایران را با خود همراه کند و حال محمد رضای هم حزب او همان رویه را در پیش گرفته است .
این اصلاحیون علف رنگ ادعا میکنند مسلمان ( شیعه ) هستند و برای رنگ کردن مردم از هیچ ترفندی فروگزار نیستند !
 بر اساس مبانی فقه شیعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران زن 
نصف مرد ارث می برد
زن حق حضانت فرزند را ندارد
دیه مرد دو برابر زن است
زن تا چهل سالگی حق گرفتن پاسپورت را ندارد
مرد میتواند در یک زمان چهار زن عقدی و چهل زن صیغه ای داشته باشد
زن حق خروج از منزل را ندارد مگر با اجازه صاحبش ( همسرش )
زن مانند اثاث المطبخ متعلق به مرد است و هیچگونه اختیاری ندارد
زن عروسک شبانه مرد است و برای تمتع و لذت جنسی مرد آفریده شده است
زن یک ماشین تولید نسل , دایه فرزند و کلفت خانه است و نه بیشتر
زن لیاقت ریاست جمهوری و معاون اولی را ندارد
زن ناقص العقل است

کسانی که چنین اعتقادات پست و عقب مانده ای دارند چگونه میتوانند با استدلال عقلانی با همسرشان در تبلیغات ریاست جمهوری شرکت کنند , آنرا توجیه کنند و مقلد کشورهای آزاد جهان اولی باشند , مگر اینکه تقیه کرده باشند و دروغگویی , ریا و حقه بازی را مانند امامشان روح الله عمود خیمه اسلام بدانند و هدف برایشان وسیله را توجیه کند . تا زمانیکه مسلمان هستید و به قوانین عقب افتاده آن که 1400 سال قبل توسط شخص بیسوادی تدوین شده اعتقاد دارید , باید زنتان را مانند شتر حضرت علی در خانه پنهان کنید و بر او رقعه و پوشیه زنید , مولایتان زن را ناقص العقل میدانست . 
محمود هاله نور یک قدم هم بلندتر برداشت و یک زن را به وزارت رسانید تا با فریب افکار عمومی به اهداف مضخرفش برسد . و همین شما مسلمانان مکتب علی بودید که او را به باد انتقاد گرفتید , مراجع تقلیدتان بودند که او را به چالش کشیده بودند , و او را به توپ بسته بودند که چرا زن در کابینه دارد . مراجع تقلید , این بیماران جنسی جایگاه زن را همسنگ آبکش آشپزخانه میدانند .همه شما کثافتها از خمینی و خامنه ای تا احمدی نژاد و خاتمی زن را کمتر از یک مرغ خانگی میدانید و فقط در مواقع لازم از زن استفاده ابزاری میکنید . خاک بر سر شما فرزندان اهل بیت که نوادگان حسن و حسین هستید و تف بر آن زنی که شما ها را باور کند و فریب این نمایشهای ساختگی و ابلهانه شما جاهلان را بخورد .
شما علف رنگها یا خودتان جیگر هستید یا زنان ایران را جیگر فرض کرده اید