حق مسلم ما

اسفند ۱۲، ۱۳۹۱

اولین شاهکار پوریا عالمی بعد از آزادی از زندان ولایت فقیه !


هزینه سیاسی :
 دادا پس چی می‌گن زندانی سیاسی هزینه داره؟ اینجا که همه‌چی‌ش مجانی‌یه‌س. شام مجانی، ناهار مجانی، صبحونه مجانی، آب و برق مجانی، حموم مجانی. - یه‌تا چی دیگه هم هست شما از قلم انداختی. : چی‌چی‌یه‌س؟ - اینجا در قفله، وقت و بی‌وقت یه‌تا مهمون پا نمی‌شه شام و ناهار بیاد خونه آدم. : پس من زنگ بزنم منزل، بگم آ خانوم بچه‌ها فعالیت سیاسی کنند بیان اینجا، آ خیلی مقرون به صرفه‌س!
 انگیزه سیاسی
سین: شما چرا کار سیاسی می‌کنی؟ جیم: برای اینکه آمار بیکاری در کشور بیاید پایین. سین: پس چرا کار اقتصادی نمی‌کنی؟ جیم: چون فامیل‌هامون سیاستمدار نیستند. 
 لایک سیاسی 
زدن لایک سیاسی در این سایت ممنوع است.
 تغذیه سیاسی
سین: از کجا تغذیه می‌شدی؟ جیم: اوایل از مادرم. اما بعدها که بزرگ‌تر شدم از شیشه شیر. در این سال‌های اخیر هم از یخچال تغذیه می‌شدم.
 منبع سیاسی
 سین: منبع شما کجا بود؟ جیم: ما منبع را روی پشت‌بام گذاشته بودیم.
 کلیه سیاسی
سین: کلیه اقدامات، کلیه روابط، کلیه اهداف، کلیه آمال، کلیه آرزوها و کلیه خاطرات خود را بنویسید. جیم: ببخشید این سوال چند نمره داره؟ سین: نیم نمره.
 ادای سیاسی
سین: کلیه دوستان خود را با رسم شکل توضیح دهید. جیم: ببخشید ما نقاشی‌مون خوب نیست. نمی‌شه اداشون‌رو دربیاریم؟ 

ضرب‌المثل سیاسی
بیرون زندان: کوه به کوه نمی‌رسد، دیوار به دیوار نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد.
 در زندان: تنها کسی که به آدم می‌رسد و رسیدگی می‌کند دیوار است.

صفحه آخر روزنامه شرق - پوریا عالمی