حق مسلم ما

اسفند ۱۰، ۱۳۹۱

آذربایجان جنوبی , جزیره ای کوچک در غرب آفریقا وهمسایه بریتانیا ست !

آذربایجان جنوبی متعلق به ایران نیست ؟حضور پر شور مردم آذری در استادیوم یادگار امام تبریز بمناسبت برگذاری مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور سازی تبریز و الجزیره امارات متحده عربی در چارچوب بازیهای باشگاههای آسیا!
آذربایجان جنوبی کجاست ؟ هرچه سرچ میکنم چیزی پیدا نمی کنم .
آذربایجان جنوبی کجاست ؟