حق مسلم ما

آذر ۲۴، ۱۳۹۱

به حضرت عباس قسم دیگه با ماریه قبطیه Oral Sex نمی کنم ( 18+ )

آقای علیرضا رضایی بسیار زیبا, طناز و شفاف , سخنان این آیت الله را تفسیر میکند ! 
منقول است که حضرت می فرماید " به حضرت عباس قسم دیگه با ماریه قبطیه اورال سکس نمی کنم " 
پیامبر اسلام چگونه دهان زنان را می بست ؟ ویدیو ده دقیقه ای زیر را ببینید , تا آخر ببینید !  چهار دقیقه پایانی این ویدیو را ببینید و بشنوید . اگر تمام کافران دنیا جمع میشدند نمی توانستند مثل این آیت الله آبروی پیامبر را ببرند . پیامبر متهم میشود به دوغگویی و مخفی کاری و ایجاد شر و بعد برای رفع شرکه خودش درست کرده  ....

 مسئلتن : آیا پیامبر سکس گروهی هم داشته است ؟