حق مسلم ما

آذر ۲۶، ۱۳۹۱

حمید رضا احمد آبادی کیست ؟

کسی که او را با نام حمید رضا احمدآبادی میشناسیم و مشهور به بسیجی دهان غنچه است , در حقیقت فرزند اقای محمد جواد لاریجانی است ! نام خانوادگی این مزدور بر گرفته از نام خانوادگی مادرش است . مادر این شخص زمانی همسر صیغه ای اقای محمد جواد لاریجانی بوده است . محمد جواد برای مخفی نگاه داشتن همسر صیغه ای غیر ایرانی  خود از همسر عقدی اش تا دیر زمانی همه چیز را مدیریت کرده , لاریجانی از قبل از انقلاب 57 همسر صیغه ای داشته . تغییرنام و فامیل این شخص از عربی به فارسی در سال 1379 انجام گرفته است  . بزودی فعالین عربی ماهیت این شخص را افشا خواهند کرد . 
روی اسمش کلیک کنید تا بیانات او را در مورد خانم ستوده بشنوید  ! یا اینجا را کلیک کنید و ببینید او عاشق " حمیرا " است !