حق مسلم ما

مهر ۱۶، ۱۳۹۱

عوامل موثر در نابسامانی اقتصادی و بالارفتن قیمت ارز در ایران


فقط احمدی نژاد شکر اضافی نخورده ! بقیه هم شکر زیادی ... ! البته تحریمها هم بی اثر نیست . فرض که باز هم بیاد مجلس و به سئوالات شما نمایندگان منتخب رهبری جواب بدهد یا ندهد ؟ 
اصل مشکل جای دیگری ایست .