حق مسلم ما

مهر ۱۶، ۱۳۹۱

ارثیه دیکتاتور زرنگ , دیکتاتور ابله ! مسئله اینست ؟

دیکتاتور زرنگ :
وقتی دید آسمان کشورش ابری است و باران نمی بارد , گذاشت و رفت یه جای دنج برای خودش و خانوادش با ثروت اندوخته از سرمایه مردم کشورش که طی سالیان سال دزدیده بود در رفاه و امنیت و اسایش به زندگی ادامه میدهد و میلیاردها دلار برای ورثه قانونی اش خواهد گذاشت  ! درست مثل شاه فقید خودمان .

دیکتاتور ابله:
وقتی دید برای او نمی جوشد گفت بهتر است کله سگ بجوشد . نتیجه اینکه برادرش معلول شد , خواهرش بیوه و فراری شد , خودش جنایتکار و تروریست شد , همسرش آواره فرنگستون شد و مادرش عنقریب غزل خداحافظی را بخواند , عمویش تشنه به خون او و......

به نظر شما خامنه ای زرنگ است یا ابله ؟