حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۱

طاهری : لباس آخوندی لباس پیامبر است

مصاحبه مسیح علی نژاد با آخوند طاهری , نماینده مجلس اسلامی  در مورد کاریکاتور هادی حیدری !
طاهری میگه لباس اخوندی لباس پیامبر و امامان است ! زمان پیغمبر چکونه این لباسها تهیه و دوخته میشده ؟ آیا واقعا پالانهای امروزی اخوندی لباس پیامبر است ؟ بشنوید