حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۱

پیشرفته ترین سلاح پرتاب نارنجک که آمریکا در اختیار مخالفین بشار الجسد در سوریه قرار داده .

با این سلاحهای پیشرفته حتما , ارتش آزاد سوریه بر حاکمان دیکتاتور سوری پیروز خواهند شد . عربستان , قطر و آمریکا و غرب  از ارتش آزاد حمایت میکنند و به آنها اسلحه میدهند . پس حق بشار اسد است که از ایران و روسیه و چین سلاح جنگی و نیروی نظامی بخواهد . 
خون بر شمشیر پیروز است , بشار بشار نابود است هیچکس به مردم سوریه کمک نمیکند . واقعا کجایند کشورهای متمولی که قول دادند کمک کنند ! بامید پیروزی مردم سوریه بر بشار اسد حیوان صفت .