حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۱

سفیدها یا زردها ؟ کدامیک ضارب بودند

تصاویری در دنیای مجازی پخش شده است ! یک فیلم کوتاه از فاصله دور  که نشان میدهد رامین مهمانپرست ( سخنگوی خارجه حکومت دیکتاتوری سید علی خامنه ای و شرکا ) کتک خورده و تف انداخته اند توی صورتش و خلاصه تحقیر شده . جالب اینکه همه جا جار میزنند که رامین مهمانپرست توسط مردم ایران کتک خورده ! خودشان را نماینده همه مردم ایران میدانند .
همراه با این عکس , تصاویری از مجاهدین خلق ( منافقین  تروریست ) و همچنین شاهپرستان ( نوچه های داریوش همایون ) در دنیای مجازی گسترش یافته است .
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این وحشیگری را تقبل نکرده است ! وحشیگری از این جهت که اینگونه کارها و اینگونه رفتارها مختص ساندیسخوران ولایتمدار است و خشونت ورزی محور اصلی حکومت امام زمان .
سفید پوشان شاهپرست با شعار ما هستیم و مجاهدین زرد پوش با شعار همیشگی در همه عکسها در اطراف سازمان ملل هستند . حال باید پرسید این رفتار وحشیانه کار منافقین است یا کار شاهپرستان ؟
با این کارها و رفتارها تفاوتی بین حکومت فاشیست اسلامی و مثلا اپوزیسیون زرد یا سفید نیست ! اگه این زردها یا سفید ها به قدرت برسند , نه تنها از دیوار سفارت بالا خواهند رفت بلکه نیویورک و واشینگتن را با وحشیگری فتح خواهند نمود .
تفاوت ساندیسخوران ولایت با این زردها و سفیدها در چیست ؟؟؟
زنده باد جمهوری ایران , نابود باد حکومتهای فردگرای مادام العمر موروثی