حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

خامنه ای با اسد , مردم ایران با مردم سوریه !

در حالی که سید علی خامنه ای , ولی امر مسلمین جهان و حومه با ارسال اسلحه و نیروی تروریستی از حکومت فاسد اسد حمایت میکند و در کشتار زنان و کودکان بیگناه سوری پیشتاز است , مردم ایرانی و ایران دوست در کنار مردم سوری ایستاده اند و از انها  ضمن حمایت معنوی بدلیل رفتارهای غیر انسانی حکومت فاسد سید علی عذرخواهی میکنند .
بحق نه حکومت فاشیستی اسد نماینده مردم سوریه است و نه حکومت تروریست سید علی نماینده مردم ایران  !
بامید روزی که بشار الجسد ,عرق خور شیعه سوری و سید علی جیگر, فاشیست تریاکی را با هم در دادگاه بین المللی بعنوان متهم به جنایت علیه بشریت ببینیم و محاکمه کنیم . !