حق مسلم ما

شهریور ۱۷، ۱۳۹۱

واقعا موضع باراک حسین اوباما در قبال جمهوری اسلامی چیست ؟روزنامۀ اسرائیلی یدیعوت آحارونوت  نوشته که دولت آمریکا از طریق دو کشور اروپایی پیامی برای دولت ایران فرستاده با این مضمون که ایالات متحد آمریکا از حملۀ یکجانبۀ اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران که می تواند به جنگی منطقه ای تبدیل شود پشتیبانی نمی کند، مشروط به اینکه دولت ایران به منافع آمریکا در خلیج فارس حمله نکند.اما اینجا گفته   U.S. Attack on Iran Would Take Hundreds of Planes, Ships, and Missiles  حالا ما قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را !
ترجمه بخشی از اون میشه :
برای از بین بردن مراکز هسته ای ایران نیاز به تلاش همه جانبه است. برای حمله اول به اسکادران بمب افکن ها و جنگنده ها ، تیم های کماندو، حلقه ای از موشک های رهگیر و کل نیروی دریایی ، بعلاوه هواپیماهای بدون سرنشین به اندازه کافی، گروه های نظارت، هواپیمای تانکر و پشتیبانی لجستیکی در یک ماموریت عظیم احتیاج است. مقاله ای که با جزئیات حمله اول به هدفهای ایران را تجسم کرده است . حمله را جتهای F15 به همراه بمب افکنهای B-2 شروع میکنند. نوشته شده که حمله ضربه اول به ایران قسمت ساده نقشه خواهد بود. بعد از آن نبرد موشک های بالستیکی شروع میشود که حمله آمریکا به ایران درپی خواهد داشت.