حق مسلم ما

شهریور ۱۶، ۱۳۹۱

مردم شهر ری جیگر نیستند ! مرضیه جون جواب بده ؟


اینها واقعا مردم ایران را جیگر فرض کرده اند با این عزل و نصب های خانوادگی و فامیلی شان ! امروز در خبرها آمده بود مهدی خورشیدی، داماد دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رئیس بیمارستان فیروزآبادی شهرری معارفه شده است. یک بچه بی تجربه و  بی سواد که با پارتی بازی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و هنوز جوهر مدرک دانشگاهیش خشک نشده باید رئیس یک بیمارستان دولتی باشد که همه مراجعه کنندگانش اقشار کم درامد و مستضعف هستند . یک بچه باید رئیس دهها و صدها دکتر و پرستار با تجربه باشد . 

مهدی خورشیدی در دولت دکتر احمدی‌نژاد دبیر شورای مشاوران رییس جمهوری بود و در دی ماه سال ۹۰ به عنوان رئیس سازمان استاندارد منصوب می‌شود که باعث شد ۴۲ نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس نسبت به انتصاب وی بدون داشتن تحصیلات و تجربه مرتبط با پست ریاست سازمان استاندارد، به رئیس جمهور تذکر داده و از رئیس جمهور خواستند تا او را از این سمت عزل کند. منتظر پاسخ مرضیه خانم دستجردی ( وزیر علوم پزشکی ) و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در رابطه با این انتصاب هستیم. ما جیگر نیستیم !!!!!!