حق مسلم ما

شهریور ۱۵، ۱۳۹۱

جشن پیروزی جدایی طلبان ایالت کبک ( کانادا ) سه شنبه شب با فاجعه همراه شد مرد ی حدودا پنجاه ساله در جریان سخنرانی پالین ماروا رهبر حزب جدایی طلب کبک , با تیراندازی به طرف جمعیت حاضر در سالن متروپلیس مونترال یک نفر را کشت و یکنفر را زخمی کرد .
به گفته پلیس ایالت کبک , فرد مهاجم پیش از آنکه دستگیر شود بخشی از ساختمان آدی توریوم متروپلیس را به آتش کشیده بود . پلیس بیش از این چیزی نگفت !  در انتخابات این ایالت، حزب جدایی طلب کبک در رقابت با لیبرال ها که در نه سال گذشته حکومت محلی را در دست داشته اند به پیروزی رسید. شهر کبک مرکز ایالت کبک , و شهر مونترال یکی از شهرهای بزرگ و مهم آن ایالت فرانسوی زبان است .
  پالین ماروا که نخستین , نخست وزیر زن ایالت کبک محسوب خواهد شد لیبرال ها را به سوءمدیریت اقتصادی، فساد و افزایش هزینه دانشگاه متهم می کند ، سوء مدیریتی که در یکسال گذشته به تظاهرات خشونت آمیز دانشجویی دامن زده است .