حق مسلم ما

مهر ۰۱، ۱۳۹۱

نیویورک منتظر دکتر است !


شهر بزرگ نیو یورک خود را برای استقبال
از دکتر محمود احمدی نژاد
آماده میکند
به همین جهت تصاویر بزرگ رئیس جمهوری اسلامی ایران را در جای جای شهر میتوان دید
 مردم ولایت مدار نیویورک از هم اینک اشک شوق دیدار در چشم دارند
دوستداران ولایت با پای پیاده از تمام ایالات آمریکا در حالی که پرچم حماس و حزب الله لبنان در دست دارند به سوی نیویورک بمنظور تجدید میثاق با آرمانهای پدر هولوکاست دنیا در راه اند
سر اکثر چهار راه ها گاو و گوسفندان را میبینیم که در انتظار قربانی شدن جلوی پای پسر امام زمان
بع بع و ما ما میکنند
تمام نظامیان عالی رتبه آمریکایی در صف ایستاده اند تا تک تک آنها با این بزرگ مرد تاریخ اسلام عکس یادگاری بگیرند
این هم یک عکس شاهد این مدعا

 ای معجزه هزاره سوم , ای زائیده شده در چاه جمکران , ای حق مسلم ما , ای ابر مرد و حامی بیماران جنسی , ای افشا کننده مافیا , ای رئیس جمهور نورانی
wc سازمان ملل در انتظار توست