حق مسلم ما

مهر ۰۱، ۱۳۹۱

باید ... به آن اصلاحاتی که پدر بزرگش این ملا باشد !

کیم ایل سونگ رهبر دیکتاتور کره شمالی و پدربزرگ اصلاحات اسلامی و خانواده محترمه

جای خالی را باکلمه مناسب پر کنید ؟ باید ...... به آن اصلاحاتی که پدر بزرگش این ملا باشد !