حق مسلم ما

مهر ۰۴، ۱۳۹۱

برنامه غذایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ( مجلس نهم )

                                       

                                           تصویری از ضیافت گه خوری در مجلس شورای اسلامی