حق مسلم ما

مهر ۰۴، ۱۳۹۱

گوگل بهتر ترجمه میکند یا مترجم اجلاس عدم تعهد در تهران؟

امروز گفتم کمی سر به سر Google بگذارم .
 برای همین یکی از گهربار ترین سخنان دکتر محمود احمدی نژاد را برای ترجمه در بخش ترجمه کننده گوگل(www.translate.google.com)گذاشتم . وقتی ترجمه ها را دیدم با خودم گفتم " گوگل از مترجم سران اجلاس بهتر است "  اگه قرار بود مترجم همزمان اجلاس این جمله گهربار دکتر را ترجمه کند , به نظر شما چه می گفت .
 روی عکس زیر کلیک کنید تا ترجمه های گوگلی را بهتر ببینید .
خاک بر سر نمایندگانی که صدایشان در نیامد 
سیب زمینی از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر غیرت و همت دارد!
باید از این نمایندگان که عصاره عصمت و طهارت هستند مجسمه گه درست کرد 
واقعا که لیاقتشان همان گه خوردن است و بس
این بزدلان بی غیرت خودشان را فرزندان علی و فاطمه میدانند , شیعه هستند