حق مسلم ما

شهریور ۲۹، ۱۳۹۱

چه کسی و چگونه قسم خواهد خورد؟ قرمز یا آبی

اگر این دونفر کاندیدای ریاست جمهوری ایران اسلامی بودند . به آنها چه لقبی میدادند ؟
حجت الاسلام حسین اوباما یا سردارپاسدار میت رامنی
شما چه لقبی میدهید ؟


اگه مصلحت و نفع ملت و دولت آمریکا در جنگ باشه ! جنگ میشه چه با اوباما چه با رامنی . 
اگه منافع آمریکا ایجاب نکنه جنگ نمی شه ! در سیاست خارجی آمریکا هرگز قرمز یا آبی حرف نزده ! همیشه قرمز و آبی و سفید حرف زده .