حق مسلم ما

شهریور ۲۹، ۱۳۹۱

بوسه زشت نیکی , بوسه زیبای محمود ! اسلام در مورد بوسه هم استثنا دارد !

 اگه یه تیر خلاص زن دست معلم نامحرمش را بگیرد و ببوسید , خوب است و اسلام تقدیر میکند!
اگه یه هنرپیشه محبوب ایرانی بر شانه استادش بوسه محبت و تشکر بگذارد بد است و اسلام به خطر می افتد !
اسلام فاشیستی , اسلام خودی و نخودی , اسلام حکومتی , اسلام یعنی یک بام و دو هوا !
بیخودی نیست که میگن دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است !

زنده باد نیکی کریمی ! زنده باد عزت الله انتظامی !


بوسیدن نامحرم خوبه و صواب داره البته برای محمود و شرکا ء