حق مسلم ما

مهر ۰۹، ۱۳۹۱

امروز ششصد خمینی به یک افغانی می ارزند !

20 دلار شیطان بزرگ  =  1000 افغانی = 600,000 ریال خمینی
نرخ برابری ارز 
دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۱ | ۱ اکتبر ۲۰۱۲ | ایران ۰۶:۲۸

آهنگ ویدیوی طنز  گرونی