حق مسلم ما

مهر ۰۸، ۱۳۹۱

آرزوی بیش از دوازده هزار مادر ایرانی / درد مشترک مردم و مادران


دولت آمريکا با صدور بيانيه اي رسماً گروهک تروريستي مجاهدین خلق را از فهرست سازمان هاي تروريستي اين کشور خارج کرد. از مدت ها پيش گزارش هاي غيررسمي درباره احتمال خروج مجاهدین  از فهرست گروه هاي تروريستي وزارت خارجه آمريکا به گوش مي رسيد و شروطي چون همکاري مجاهدین براي خروج کامل از اردوگاه اشرف براي تحقق اين مسئله از سوي مقام هاي آمريکايي اعلام شده بود. مجاهدین به رهبری مریم و مسعود تروریست , بيش از12 هزار جوان ايراني را به قتل رسانده اند. جالب اين که از اين تعداد تنها بيش از100 نفر از مقام‌هاي مسئول کشوري بوده‌اند و بقيه مردم عادي کوچه وبازار بوده اند.

دهانی که بگه با خروج ما از لیست تروریستی آمریکا,  دل میلیونها ایرانی شاد شد را باید .... ! با مجاهدین باید به سبک خودشان صحبت کرد .