حق مسلم ما

مهر ۰۳، ۱۳۹۱

دکتر محمود احمدی نژاد : گوه خوردن !!! خامنه ای پاسخ دهد .

این پاسخ ریس جمهور ایران اسلامی , رئیس الوزرای امام زمان به خبرنگار فارسی زبان بی بی سی است . ( دقیقه 1.33) محمود به نیویورک آمده تا در سازمان ملل سخنرانی کند .
سید علی چلاق این چه رئیس جمهوری بود که انتخاب کردی , مرگ بر سید علی شیرگی با این انتخابش .