حق مسلم ما

شهریور ۲۸، ۱۳۹۱

انتخابات ریاست جمهوری ایران سال 1392

انتصابات رهبری در 24 خرداد 1392 بنام انتخوابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد ! شما کدام کاندیدا را انتخواب میکنید ؟ 
انتخوابات یعنی مردم خواب هستند یا خودشون رو به خواب زدن , یکی هم توسط رهبری انتخاب میشه و بعنوان رئیس جمهور یا همان رئیس دفتر بیت معظم له منصوب میشه !
آیا کسانی که توسط شورای نگهبان جنتی ( مجلس پیرمردهای خواب آلود ) تائید میشوند با هم تفاوتی دارند ؟
به عقیده شما کدامیک رئیس دفتر خامنه ای ( رئیس جمهور ) خواهد شد ؟

احزاب , گروها و اشخاصی که تا بحال ثبت نام کرده اند با حمایت طرفدارانشان عبارتند از: