حق مسلم ما

شهریور ۲۸، ۱۳۹۱

سر مخالف را بریدن , ستون اسلام است !

در خبر ها آمده بود که برای کله بی مغز بشار الجسد 25 میلیون دلار جایزه گذاشته اند ! خمینی بعنوان یک بیمار روانی برای کله سلمان رشدی جایزه گذاشته بود , همین یکی دو ماه قبل بود که برای کله شاهین نجفی صدو پنجاه هزار دلار گذاشته بودند , علیا ماجد المهدی مصری را به یاد دارید ؟ برای کله اوهم مفتی های مصری جایزه گذاشته بودند و.....و گاهی در افغانستان و پاکستان و عراق و برخی از ممالک مطهر اسلامی از این آگهی ها دیده میشود ! فرقی نمی کند ولی امر مسلمین جهان باشید یا مرجع بزرگ اسلامی , تفاوتی ندارد ملا باشید یا مفتی , ولی مطلقه فقیه باشید یا سردار نظامی و جنگی ! هیچ فرقی ندارد . کافی است مسلمان باشید , شرط لازم و کافی برای صدور فتوی قتل و سربریدن فقط و فقط دیندار بودن است , ترجیحا مسلمان !
واقعا که دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است .

احمد حجازی از فرماندهان مخالفان مسلح مخالف حکومت سوریه موسوم به ارتش آزاد سوریه اعلام کرد مخالفان ۲۵ میلیون دلار بابت مرده یا زنده اسد جایزه تعیین کرده اند.این فرمانده سابق ارتش سوریه که اخیرا به ترکیه گریخته است ، افزود که به دلیل مسایل امنیتی در حال حاضر قادر به افشای اسامی سرمایه دارانی که متقبل پرداخت جایزه سر بشار اسد شده اند؛ نیست.احمد حجازی افزود تعیین این جایزه به منظور تحریک و تشویق اطرافیان و نزدیکان بشار اسد برای کشتن یا تسلیم کردن اوست.