حق مسلم ما

شهریور ۲۷، ۱۳۹۱

سفارتخانه ایتالیا حافظ منافع کانادا در جمهوری اسلامی شد !


به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بـرد( وزير خارجه کانادا) روز دوشنبه گفت: «دولت ايتاليا پذيرفته است که در موارد اضطراری مربوط به شهروندان کانادا که در ايران نياز به خدمات کنسولی پيدا می‌کنند، و همچنين در امور ديگر، از آنها پشتيبانی کند.» ايران و کاناد در سه دهه گذشته راوبط پر فراز و نشيبی داشته اند. اما به نظر می رسد جرقه اختلاف اخير ميان دو کشور زمانی زده شد که حميد محمدی، کنسول و فرستاده فرهنگی سفارت ايران در اتاوا در گفت و گو با نشريه فارسی زبان «ايرانيان خارج از کشور» چاپ تهران گفته بود که ايرانی تباران مقيم کانادا «مقام های کليدی و بلندپايه را اشغال کنند» و «در برابر ذوب شدن در فرهنگ غالب کانادايی مقاومت کنند.» نزديک به ۱۰ روز پس از قطع رابطه کامل ديپلماتيک کانادا با ايران، وزير خارجه اين کشور، ايتاليا را حافظ منافع خود در ايران معرفی کرده و گفت دولت ايتاليا، مسئوليت حفاظت منافع شهروندان کانادايی در ايران را پذيرفته است.
آقای برونو گفته ( سخنگوی وزارت خارجه کانادا ) : «دولتی که سفارت خود را به طور دائم يا موقت می بندد می تواند با تاييد کشور ميزبان يک دفتر حافظ منافع معين کند. برای اين کار يک کشور سوم بخشی از ملک و امکانات خود را می تواند در اختيار آن قرار دهد. ما به سفارت ايران در کانادا قبلا گفته ايم تا يک دفتر حافظ منافع به جای سفارت پيدا کند.»