حق مسلم ما

شهریور ۰۹، ۱۳۹۱

اگه یه دختر ایرانی با این لباس ها بیاد توی خیابون ... مهمان ترانه موسوی خواهد شد !

پوشیدن جوراب نازک - دامن - لباسی رنگی رنگی - روسری وسط سر - کفش پاشنه بلند متبرج - سرخاب و سفیداب - برق ناخن و... چه حکمی داره ؟ حضرات ایات اعظام تحریک نمی شوند ؟ گناه ندارد ؟ اسلام به خطر نیفتاده است .؟
رادان کجاست ؟
نکنه باید به حساب مهمان نوازی اسلامی بگذاریم ! اینها مهمانان اجلاس تهران هستند !....!

لباس این دختر دستگیر شده بدتره یا وضعیت مهمانان اجلاس ......... ! زینت خوبه اما برای دختر همسایه !