حق مسلم ما

شهریور ۰۹، ۱۳۹۱

اجلاس سران غیر متعهد ها , نامی بسیار با معنا ! از اینچنین اجلاسی چه توقع دارید ؟

اجلاس سران غیر متعهد ها ! یعنی دولتمردان کشورهایی که هیچگونه تعهدی به مردمانشان ندارند دور هم جمع شده اند تا تجربیاتشان را به همدیگر بیاموزند. حدود 120 کشور عضو این اجلاس هستند که پولدارترین آنها عربستان , فناور ترین آنها روسیه و سکولارترین آنها ترکیه است ! وضع بقیه بهتر از اینها نیست که بد تر است !
در این کشورها یا انتخابات برگزار نمی شود یا یک کاندیدا دارد یا با تقلب برگزار میشود . روزنامه هایشان ممیزی میشود و اوضاع فرهنگ و هنرشان فشل است ! دمکراسی آنها یا از نوع روسی است یا از نوع مصری . آزادی بیانشان از مدل جمهوری اسلامی و سوریه است و بزرگترین فن آوری بدرد بخورشان هواپیمای توپولف است .
خرافه در سیاست و حکومتشان موج میزند که بزرگترین و پر رنگترینشان در عربستان است .
اعدام در اکثریت قریب به اتفاق آنها مثل آب خوردن است و بین  شصت تا صد درصد قوه قضائیه آنها متاثر از حکومت !
مردمان این کشورها عموما فقیر و نیازمند هستند و اگر هم رفاه اجتماعی دارند تو سری خور حکومت هایشان هستند .
در این کشورها کسی که کمترین نقش فعال را در تمام زمینه ها دارد مردم هستند . فقر فرهنگی در این جوامع موج میزند و در برخی از آنها هم پایه عصر حجر است .
سران این کشورها در پولشویی , تولید و ترانزیت مواد مخدر , تولید و صادرات فحشا , جنگ طلبی و خونریزی روی یکدیگر را سفید کرده اند و در این مسابقه غیر انسانی از هم سبقت غیر مجاز میگیرند.
همه ترقی و فن آوری و دانششان که روی هم بگذارند به اندازه چهار کشور از هشت کشور صنعتی جهان نمی شود .
و خلاصه اینکه  دولتهایشان هیچگونه تعهدی به مردمان خودشان ندارند ! حرف همه انها یک چیز است و دیکتاتوری مطلق بر بیش از نود و نه درصدشان سایه انداخته .

به تصویر زیر نگاه کنید . حکومتداران نالایق لاشخور بر مردم تهی دستی حکومت میکنند که اندوخته اقتصادی , فرهنگی , سیاسی آنها هیچ است ! هیچ
و این داستان ...... از این ارباب حکومت چه انتظار ی دارید !