حق مسلم ما

شهریور ۰۸، ۱۳۹۱

اسی را به اجلاس تهران راه ندادند !

اسفندیار معروف به اسی رمال را به اجلاس غیر متعهد ها راه نداده اند ! 
میگن اسی رمال , منحرف است و فرمانده جریان انحرافی ! لذا در اجلاس همنوعانش جای ندارد 
در تصویر زیر قیافه مغبون اسی , واقعا دیدنی است