حق مسلم ما

مرداد ۲۵، ۱۳۹۱

چرا مردم مناطق زلزله زده بعد از 10 سال هنوز سر و سامان ندارند ؟

آیا زلزله رودبار و بم را بخاطر دارید . در تصاویر زیر بخوبی نشان داده شده است که دولت ایران و ملایان با کمکهای مردمی چه کرده اند . ! مراقب باشید , برای کمک به مردم زلزله زده اهر و حومه به صندوقهای دولتی کمک نکنید ! دولت کمکهای شما را به لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و... ارسال میکند . اقتصاد مقاومتی یعنی این ! یعنی بدبختی برای شما رفاه برای لبنان و سوریه و حسن نصر الله !