حق مسلم ما

مرداد ۲۷، ۱۳۹۱

طرفداران اهل بیت عصمت و طهارت با شیشه آب , در تظاهرات روز قدس !

آدمهای اجاره ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با شیشه آب خوردن در تظاهرات روز قدس شرکت کردند . جمعیت آنقدر کم است که مزدوران نظام جنایتکار اسلامی نمی توانند بصورت باز فیلم بگیرند . خودتان نگاه کنید .!تف بر سید علی , تف بر اسلام , تف بر مزدوران سید علی خامنه ای