حق مسلم ما

مرداد ۱۰، ۱۳۹۱

کمپین نه به حجاب اجباری !

برنامه روی خط از شبکه تلویزیونی VOA

برنامه افق از شبکه تلویزیونی VOA

گزارش چهار دقیقه ای از تلویزیون BBC را در زیر ببینید !


با کلیک به اینجا به صفحه کمپین بروید و عضو شوید ! اگر معتقد هستید حجاب نباید اجباری باشد !