حق مسلم ما

مرداد ۰۸، ۱۳۹۱

نیم ساعت مصاحبه طنز با برخی از سران حکومت اسلامی ایران

در این ویدیو خانم گزارشگر با دکتر احمدی نژاد , شیخ احمد جنتی , شیخ احمد خاتمی , شیخ محسن قرائتی , شیخ توبه کار و تعداد دیگری  از ارباب عمائم حاکم بر ایران مصاحبه سرگرم کننده کرده است , که جالب و دیدنی است . شنیدن و دیدن این ویدیوی طنز حق مسلم ماست !