حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

منکه اینجا سنگ خودمو به سینه نمیزنم.برادر من
داداش من
بی ناموووووس
بی شعوری که آبنبات چوبی می سازی وسطش آدامس نمیذاری به این اعتراض گوش کن.
... یه کودک 6 ساله این نامه رو فرستاده.
منکه اینجا سنگ خودمو به سینه نمیزنم.
من که دنبال آدامس وسطش نیستم که.من فوق فوقش به یه باکس تریدنت راضیم.
خو عوضی که آدامس وسطشو یادت رفت بذاری .....
کجا بودم؟؟؟
این آبنبات منه... ببین!!
آدامس نداره ببین.
خاک تو سرت با این آبنبات ساختنت!
جیگر طلا مگه قرار نبود آدامس بذاری وسطش؟
45 ساعته لیس زدم این لعنتی رو به عشق اون آدامسه!
این درسته؟ آدمی تو؟ شرف داری تو؟
یعنی امشب سرتو راحت میذاری زمین می خوابی؟عجباااااا اااا...