حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۱

سخنان استاد بهرام مشیری در باره تعدادی از سلطنت طلبهای لس آنجلس

زنده باد بهرام مشیری که تشت این شاهپرستان را وارونه میکند .