حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۱

شاهزاده رضا پهلوی لطفا از مشیری به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کنید !

جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی ( رضا شاه دوم ) چرا اجازه میدهید مردم هر چه دلشان میخواهد بگویند ؟ چرا اجازه میدهید مردم در مورد خانواده محترم شما هر گونه که صلاح میدانند تفکر کنند ؟
من به عنوان یک ذوب شده همایونی و یک همایونمحور واقعی  و یک سینه سوخته خاندان پهلوی از شما خواهش میکنم همانگونه که در دادگاه بین المللی لاهه  , ملعون سید علی حسینی خامنه ای را بر خاک انداختید و او را در نزد جهانیان رسوا نموده و به سزای اعمال کثیفش رساندید , از این آقای مهندس که اینگونه حرف میزند و برخی میگویند او حرف حساب میزند رسما در دادگاه بین المللی لاهه به جرم فکر کردن و سخن گفتن شکایت کنید !
اعلیحضرت شاهزاده رضا شاه دوم ببینید در ویدیوی زیر چه میگوید ! چگونه تاریخ را منقلب و حقایق را واژگون نشان میدهد .