حق مسلم ما

خرداد ۳۱، ۱۳۹۱

حماقت مسلمانان مصر , تازه بالغ شده !

اینها طرفداران اخوان المسلمین هستند , اینها طرفداران آیت الله محمد مرسی هستند !با دین این تصاویر از مصر یاد سی و چهار سال قبل می افتم , آنزمان که مردم ایران همه چیز را سپردند به آیت الله خمینی !

خدا بر مردم مصر رحم کند . اگر چه خدا بر ما رحم نکرد !