حق مسلم ما

خرداد ۳۱، ۱۳۹۱

علت تعویق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر !

گاهی ترس نشانه عقل است !
آنچه روشنفکران مصری از آن می ترسند