حق مسلم ما

خرداد ۳۱، ۱۳۹۱

مردم شریف افغانستان , دقت کنید لطفا !

ما مردم ایران و شما مردم افغانستان دشمن مشترک داریم !
دشمن مشترک ما و شما جمهوری اسلامی  و طالبان است نه ایران .
جمهوری اسلامی ایران و  طالبان افغانستان دو ضلع یک مثلث در کنار القاعده پاکستان هستند . و همه آنها دشمن مردم ایران و افغانستان و تاجیکستان و پاکستان هستند.
پسنیده و نیکو تر بود بر پرچم الله نشان جمهوری اسلامی می نوشتید مرگ بر جمهوری اسلامی و آنرا آتش میزدید .
مردم ایران شما را دوست دارند و برایتان احترام قائل هستند . شما همسایه عزیز ما هستید . شما مردم افغانستان انسانهای سخت کوش و با شعوری هستید , حیف است اینگونه به همسایه خود و مردمان بی گناه ایران حمله کنید .
مردم سوریه مرتبا پرچم الله نشان جمهوری اسلامی را آتش میزنند و با صدای بلند میگویند الموت الجمهوریه اسلامیه ایرانیه  و موجب دوستی و حمایت مردم ایران از مردم سوریه شده است .
افاغنه محترم ایران یعنی مردم ایران !
آتش زدن ایران یعنی آتش زدن خانه همسایه . دوستان افغانی لطفا دقت کنید . اینجا افغانستان است
ما همیشه میگویم نفرین بر طالبان لعن بر القاعده , هرگز نمی گویم مرگ بر افغانستان .
این هم یک سند از دوستی مردم ایران با شما مردم افغانستان