حق مسلم ما

خرداد ۲۹، ۱۳۹۱

فاریا یا لیلا ؟ مسئله اینست !

آنها که در لندن بر سجاده سبز آقا سجده میکنند , چرا برق ناخنشان سرخ است ؟ 
آخرین سئوال از فاریا که پرسیده نشد
- آیا با دستبند سبز و بدون روسری و لاک ناخن سرخ میشود حامی سید خندان و شرکا بود ؟ آیا او تو را قبول دارد که سنگش را به سینه میزنی ؟