حق مسلم ما

خرداد ۲۷، ۱۳۹۱

نماینده اسلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشخص شد !

هم به اسلاح ( اصلاح ) نیاز دارد هم سبز پوشیده هم ...
من که حتما به این کاندیدا رای میدهم . تو چطور ؟