حق مسلم ما

اسفند ۱۶، ۱۳۹۰

هشتم مارس روز اتحاد زنان ایران زمین !

هشتم مارس روز جهانی زن است ! بصورت سمبولیک  تصویر 16 زن برجسته ایرانی را در یک تصویر گنجاندیم , امید است زنان ایرانی بتوانند اتحاد بزرگ را رقم بزنند ! 
اتحاد زنان ایرانی در رسیدن به دموکراسی و آزادی و عبور از جمهوری اسلامی و قانون اساسی عقب مانده اش !

البته زنان شایسته و لایق ایرانی بسیار زیادهستند . ما بصورت شماتیک چند نفر انها را انتخاب کردیم . زن از نظر اسلام شیعه